Mèo Hoang

Cuộc đời không tốt hơn bởi sự tình cờ mà là bởi sự thay đổi.